Bescherming tegen natuurgeweld

Bron: NPO 3FM

Extreme hittegolven, orkanen, overstromingen… Het weer domineerde dit jaar vaak het nieuws. Mede door klimaatverandering krijgen steeds meer mensen te maken met dit soort zware natuurrampen. De effecten zijn desastreus: alleen al vorig jaar werden 90 miljoen mensen getroffen door natuurgeweld. 11.000 van hen overleefden dit niet of raakten vermist.

RAMP OP RAMP

Een natuurramp raakt iedereen, maar één groep in het bijzonder: de armen. Zij leven vaak in onveilige huizen of op gevaarlijke plekken en krijgen keer op keer de volle laag. Natuurgeweld komt in bepaalde gebieden vaak zo snel terug dat zij amper de tijd hebben om huizen weer op te bouwen of gewassen opnieuw in te zaaien. Deze kwetsbare groep heeft vaak ook niet het geld om hun huis te herstellen of de kennis om zichzelf beter te beschermen. Natuurrampen raken arme mensen niet alleen harder, maar het maakt hen ook nóg armer.

RAVAGES

In oktober 2016 teisterde orkaan Matthew het Caraïbisch gebied. Met windstoten van wel 230 km/u richtte de orkaan een enorme ravage aan die Haïti in het bijzonder heel hard trof. Het huis van Decheline Joseph werd grotendeels verwoest. De alleenstaande moeder van zeven kinderen woonde in Carcasse, in het zuidoosten van Haïti.

Het mobiele veldhospitaal van het Rode Kruis was de eerste humanitaire noodhulp die deze gemeenschap bereikte na de orkaan. “Niemand is ons hier komen helpen sinds de orkaan toesloeg, geen NGO en geeneen overheid. Jullie zijn de eersten.”

Decheline Joseph

GEVOLGEN BEPERKEN

Het Rode Kruis wil de gevolgen van natuurrampen zoveel mogelijk beperken voor mensen als Decheline. In gebieden waar bijvoorbeeld veel orkanen of overstromingen zijn, worden huizen en scholen versterkt of op palen gebouwd. Maar ook het bouwen van dammen kan huizen en gewassen beschermen tegen het water. Door evacuaties te oefenen en speciale schuilplaatsen in te richten wordt chaos voorkomen en kunnen mensen zichzelf sneller en beter in veiligheid brengen.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Door te focussen op preventie, bescherming en duurzame maatregelen probeert het Rode Kruis deze communities ook op lange termijn beter te beveiligen tegen al het natuurgeweld.

Als er bijvoorbeeld een lange periode extreme droogte of regenval wordt verwacht, helpt het Rode Kruis boeren aan speciale zaden die hier goed tegen kunnen. Zo gaat de bron van voedsel en inkomsten van vaak honderden of duizenden gezinnen niet verloren. Eén zo’n zak klimaatbestendige zaden is er al voor €20. Hiermee kan er een hectare mais of rijst verbouwd worden.

Voor €50 kunnen er 60 bomen worden aangeplant aan de kust. In gebieden waar veel tyfoons voorkomen worden dorpen aan de kust vaak als eerste getroffen door verwoestende golven. Het Rode Kruis zorgt voor natuurlijke kustbescherming, door het aanplanten van mangroves en bossen bij het strand. Hierdoor worden de golven eerder gebroken en veroorzaken ze minder schade en slachtoffers.

Met een waarschuwingssysteem zorgt het Rode Kruis dat mensen eerder maatregelen kunnen nemen om zichzelf te beschermen of sneller naar een veilige plek kunnen gaan. Dat gebeurt met bijvoorbeeld waterpeilmeters (om overstromingsgevaar te meten), een radiosysteem en megafoons, maar ook door evacuaties te oefenen en noodhulpmaterialen als boten en zaklampen op voorraad te hebben. Zo’n waarschuwingssysteem voor één dorp kost €700.

KOM IN ACTIE

Met 3FM Serious Request: Lifeline komen we in actie om deze mensen te helpen. We kunnen natuurgeweld niet stoppen, maar de gevolgen ervan wél beperken. Kom in actie en red levens.