Het doel 3FM Serious Request 2018 bekend

De opbrengst van 3FM Serious Request 2018 besteed het Rode Kruis aan drie aspecten van hulpverlening. Het beschermen tegen natuurgeweld, reanimeren in Nederland en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Het Rode Kruis zorgt dat natuurrampen minder ontwrichtend zijn, en de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk. Dat doet zij door rampen te voorspellen, te waarschuwen en beschermen, en door goede en snelle hulpverlening voor te bereiden.

Het Rode Kruis zorgt dat zo veel mogelijk mensen levens kunnen redden door het geven van reanimatiecursussen op scholen, sportclubs, in wijkteams en buurthuizen en door heel Nederland te voorzien van AED’s (defibrillators).

Het Rode Kruis zorgt voor mensen die de dupe worden van conflict en oorlog. Zij zorgt voor medische hulp, maar ook voor hulp bij de eerste levensbehoeften als schoon drinkwater, voedsel en praktische opvang als iemand nergens terecht kan.

Bron: Radio 3FM