Vraagstuk #7eSa Gemeente Tilburg

Vraagstuk #7eSa Gemeente Tilburg

4 december 2017

Opzetten MD traject in een netwerk organisatie.

In 2012 is de Tilburgse organisatie verandert van een dienstenmodel met vijf diensten naar een netwerkorganisatie met 20 afdelingen. Hierbij is de rol van de directie en de afzonderlijke directeuren flink veranderd. De afdelingshoofden zijn inhoudelijk en wat betreft bedrijfsvoering nu meer aan zet.

In het verleden hebben de afzonderlijke diensten verschillende programma’s georganiseerd waarin management development een rol speelde. Ook zijn er trajecten geweest die gemeente breed (dus over de diensten heen) georganiseerd werden.

Nu is er behoefte aan een programma voor de (door) ontwikkeling van het management (directie, afdelingshoofden en team managers) dat gemeente breed is, dat de werking van de netwerkorganisatie versterkt en wat de stevige doorontwikkeling inhoudt voor het management.

Vraag is daarom om een eerste opzet te maken voor een MD traject waarin duidelijk wordt welke kennis en vaardigheden bij het management verder doorontwikkeld moet worden gegeven de netwerkorganisatie.

Heb je zin om jouw kennis en kunde op dit vraagstuk los te laten, denk daarbij vooral ‘out of the box’, geen belemmeringen. Dan komen we met elkaar tot een goed advies om dit vraagstuk verder te brengen. Spreekt dit vraagstuk jou aan. Sluit dan tijdens de uitvoeringsdag aan bij dit vraagstuk van Tilburg.