Vraagstuk #7eSA Provincie Zuid Holland

Vraagstuk #7eSA Provincie Zuid Holland

5 december 2017

Campaigning.

Van 23 oktober t/m 7 december heeft de provincie Zuid-Holland een campagne gedaan waarmee ze aandacht gevraagd hebben voor slim ruimtegebruik in de provincie Zuid-Holland. Deze campagne was gericht op overheden, andere professionals en inwoners. ‘Campaigning’ is nog vrij nieuw voor de provincie en dat hebben ze ook gemerkt tijdens deze campagne.

Met alleen een serie bijeenkomsten en een ‘prijsvraag’ heb je nog geen campagne. Provincie Zuid-Holland krijgt graag advies over wanneer dit soort campagnes meerwaarde hebben, hoe je deze het best op kan zetten en waar je op moet letten.

Inmiddels heeft provincie Zuid-Holland door de campagne ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’ zelf ook al de eerste ervaringen opgedaan van dingen die goed en minder goed gingen.

Denk dan bijvoorbeeld aan:

  1. Hoe zorg je voor zichtbaarheid in de media?
  2. Hoe verbind je jouw campagne ook goed aan de actualiteit?
  3. Hoe zorg je ervoor dat de campagne gaat ‘leven’ bij de doelgroepen?
  4. Moet je als provincie wel actief in gesprek met professionals én inwoners of moeten wij ons toch meer professionals richten?
  5. Interne cultuur: Hoe ga je om met collega’s en andere partijen waarvan je afhankelijk bent die niet hard lopen voor ‘jouw campagne’?

Graag gaat Provincie Zuid-Holland met professionals die ervaring hebben met ‘campaigning’ in gesprek over de do’s en dont’s die zij en wij hebben ervaren. En hoe de provincie daarvan kan leren voor volgende campagne’s.

Heb je zin om jouw kennis en kunde op dit vraagstuk los te laten, denk daarbij vooral ‘out of the box’ , geen belemmeringen. Dan komen we met elkaar tot een goed advies om dit vraagstuk verder te brengen. Spreekt dit vraagstuk jou aan. Sluit dan tijdens de uitvoeringsdag aan bij dit vraagstuk van provincie Zuid-Holland.